Formål

Formålet med dette website er at informere om virksomheden Aqualize og dennes produkter og serviceydelser. På sitet er det desuden muligt at se konkrete eksempler på løsninger og produkter udviklet til eller i samarbejde med kunder.

Kontaktoplysninger

  • Kontakt os for mere information
  • Phone  (+45) 30 80 80 50
  • Email

Vilkår for brug

Websitet tilbydes alene som en service- og informationskilde. Oplysninger på hjemmesiden kan aldrig træde i stedet for konkret dialog og rådgivning om produkter eller ydelser. Afgivelse af oplysningerne skaber ikke et aftaleforhold til Aqualize.

Informationen på websitet er forsøgt beskrevet så præcist som muligt, men Aqualize fraskriver sig ethvert ansvar som følge af forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Aqualize er ophavsmand til materiale, der offentliggøres på sitet. Aqualize forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet samt produkter og serviceydelser nævnt på sitet, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af dette site må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget privat brug. Brugere må ikke på anden måde kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre, overdrage, bruge eller udnytte indholdet på sitet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke.

Navnet Aqualize og hermed forvekslelige betegnelser er beskyttet af varemærke- og markedsføringsloven. Det samme gælder de af Aqualize anvendte logos, designs, tekster og opsætning af nærværende website, med mindre det fremgår, at materialet tilhører tredjemand. Der henvises endvidere til lov om ophavsrettigheder. Krænkelser af ovenstående rettigheder må forventes retsforfulgt.

Dataansvarlig

Aqualize ApS
Ole Suhrs Gade 25
DK-1354 København K
Tlf.: (+45) 30 80 80 50
CVR-nr.: 32 44 69 81

aqualize.com Global Website | Copyright © aqualize 2011-2024. Alle rettigheder forbeholdes | Persondatapolitik | Vilkår for brug